Quote reporter

Een medewerker van de optiebeurs van Euronext Amsterdam die verantwoordelijk is voor het invoeren in het handelssysteem van de prijzen of ‘quotes’ die door de Floor Brokers en Market Makers op de beursvloer in open outcry worden afgegeven. De Quote Reporter bevindt zich op de beursvloer tussen de handelaren in de zogeheten ‘crowd’. Het systeem van open outcry is uniek voor de optie- beurs van Euronext Amsterdam.
Lees verder

Quote

Engels voor: noteren. De quote is zowel de bied- als de laatprijs die op een bepaald moment in een bepaald fonds of een bepaalde serie door de markt wordt geboden en gelaten. Als op een bepaald moment gedurende de handelsdag het aandeel XYZ € 40.10 à € 40.30 noteert dan is dat de actuele quote.
Lees verder

Quick ratio

Quick ratio = vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen De quickratio weergeeft de verhouding tussen de bedrijfsmiddelen die op kort termijn (binnen een jaar) omgezet kunnen worden in geld exclusief de voorraden en de kort vreemd vermogen van een organisatie.  
Lees verder