Katharsis Academy

Categorie - G

G Wiki

Go-Shop bepaling

Een Go-Shop bepaling betreft een manier voor de board van de US-doelvennootschap om aan zijn fiduciary duties te voldoen indien hij twijfelt of hij vóór...

G Wiki

Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de...

G Wiki

Groupthink

Dit betreft het fenomeen waarbij psychologische en professionele druk samenspannen om een groep van beleidsmakers aan te moedigen om een unaniem en...

G Wiki

Grounded theory

Een theorie die probeert de sociale wereld in wetten te verdelen die goed te verdedigen en te bewijzen zijn door ze constant te testen: een gegronde theorie...

G Wiki

Guichet-emissie

Een emissie waarbij de begeleidende emissiebanken alleen dienst doen als loket voor inschrijving. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt daardoor volledig...

G Wiki

Groeifonds

Een beursgenoteerde onderneming waarvan een belangrijke groei en uitbreiding wordt verwacht. Voorbeelden van groeifondsen zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de...