Go-Shop bepaling

Een Go-Shop bepaling betreft een manier voor de board van de US-doelvennootschap om aan zijn fiduciary duties te voldoen indien hij twijfelt of hij vóór aankondiging van een transactie voldoende in staat is geweest om alle alternatieven te verzamelen en te beoordelen. Een Go Shop komt in Nederland echter niet voor. Een Go Shop houdt in de kern in dat het bestuur en de RvC van de doelvennootschap ná het sluiten van de Merger Agreement en de aankondiging van het bod, een market check doen om te k...
Lees verder

Blokkeringsregeling

De BV kent een besloten kring van aandeelhouders. Om de beslotenheid te handhaven eiste de wet in het verleden dat de vrije overdracht van de aandelen werd voorkomen. In de statuten van de BV dient te allen tijde een blokkeringsregeling worden opgenomen. Door de wet Flex BV is dit echter geen dwingend recht meer: u mag het nog wel bepalen. Voor de NV was het altijd al facultatief. Als een vennootschap een blokkeringsregeling heeft dan is de persoon altijd te vinden in de statuten en ziet er als...
Lees verder

Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de activa en passiva. Bepaalde zaken binnen een bedrijf kunnen precies worden berekend, zoals de voorraad. Voor goodwill is dit echter complexer: wanneer uw bedrijf een klantenbestand heeft met loyale klanten, dan heeft dat ook een waarde. Dit is een voorbeeld van goodwill. De waardebepaling hiervan speelt een grote rol bij de verkoopprijs b...
Lees verder

Goed koopmansgebruik

Dit betreft een begrip uit het belastingrecht teneinde de belastbare winst te bepalen (art. 3.25 WIB 2001). Hiermee wordt geduid dat een ondernemer uit verschillende methoden kan kiezen om de jaarwinst te bepalen zolang het binnen het kader van goed koopmansgebruik blijft. In dit verband stelt de Hoge Raad: ‘’als vaststelling van de winst is gebaseerd op geldende bedrijfseconomische inzichten, tenzij dit in strijd zou zijn met belastingwet’’.Het betreft een dynamisch begrip, inhoudende dat het ...
Lees verder

Guichet-emissie

Een emissie waarbij de begeleidende emissiebanken alleen dienst doen als loket voor inschrijving. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt daardoor volledig bij de uitgevende instelling. Guichet is Frans voor loket.  
Lees verder

Groeifonds

Een beursgenoteerde onderneming waarvan een belangrijke groei en uitbreiding wordt verwacht. Voorbeelden van groeifondsen zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de internet-, telecommunicatie- en biotechnologiesector.
Lees verder