Categorie - G

G Wiki

GVAR

GVAR staat voor Global Vector Autoregressive. GVAR betreft een benadering om interacties in de wereldwijde macro-economie en andere datanetwerken te analyseren...

G Wiki

Go-Shop bepaling

Een Go-Shop bepaling betreft een manier voor de board van de US-doelvennootschap om aan zijn fiduciary duties te voldoen indien hij twijfelt of hij vóór...

G Wiki

Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de...

G Wiki

Groupthink

Dit betreft het fenomeen waarbij psychologische en professionele druk samenspannen om een groep van beleidsmakers aan te moedigen om een unaniem en...

G Wiki

Grounded theory

Een theorie die probeert de sociale wereld in wetten te verdelen die goed te verdedigen en te bewijzen zijn door ze constant te testen: een gegronde theorie...

G Wiki

Guichet-emissie

Een emissie waarbij de begeleidende emissiebanken alleen dienst doen als loket voor inschrijving. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt daardoor volledig...

G Wiki

Groeifonds

Een beursgenoteerde onderneming waarvan een belangrijke groei en uitbreiding wordt verwacht. Voorbeelden van groeifondsen zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de...

G Wiki

Grijze handel

De niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten, dit wordt ook wel ‘as, if and when issued handel’ genoemd. Als...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie