Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de activa en passiva. Bepaalde zaken binnen een bedrijf kunnen precies worden berekend, zoals de voorraad. Voor goodwill is dit echter complexer: wanneer uw bedrijf een klantenbestand heeft met loyale klanten, dan heeft dat ook een waarde. Dit is een voorbeeld van goodwill. De waardebepaling hiervan speelt een grote rol bij de verkoopprijs b...
Lees verder

Goed koopmansgebruik

Dit betreft een begrip uit het belastingrecht teneinde de belastbare winst te bepalen (art. 3.25 WIB 2001). Hiermee wordt geduid dat een ondernemer uit verschillende methoden kan kiezen om de jaarwinst te bepalen zolang het binnen het kader van goed koopmansgebruik blijft. In dit verband stelt de Hoge Raad: ‘’als vaststelling van de winst is gebaseerd op geldende bedrijfseconomische inzichten, tenzij dit in strijd zou zijn met belastingwet’’.Het betreft een dynamisch begrip, inhoudende dat het ...
Lees verder

Guichet-emissie

Een emissie waarbij de begeleidende emissiebanken alleen dienst doen als loket voor inschrijving. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt daardoor volledig bij de uitgevende instelling. Guichet is Frans voor loket.  
Lees verder

Groeifonds

Een beursgenoteerde onderneming waarvan een belangrijke groei en uitbreiding wordt verwacht. Voorbeelden van groeifondsen zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de internet-, telecommunicatie- en biotechnologiesector.
Lees verder

Grijze handel

De niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten, dit wordt ook wel ‘as, if and when issued handel’ genoemd. Als de uitgifte niet doorgaat dan worden deze transacties als niet gedaan beschouwd. De grijze handel betreft tegenwoordig vooral warrants en obligaties. Transacties in de grijze handel worden gedaan tussen toegelaten instellingen onderling en verlopen niet via de markten van Euronext en worden ook niet via Clearing & Depository afgewikkel...
Lees verder

Green shoe

Een uitgevende instelling kan aan het begeleidende syndicaat een optie verstrekken om een aantal extra aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs, deze optie wordt een green shoe genoemd. Hierdoor kan bij grote belangstelling voor het aandeel een ongewenste koersbeweging worden voorkomen.
Lees verder