Categorie - G

G Wiki

G-rekening

Een G-rekening (of geblokkeerde rekening) is een speciale bankrekening die in Nederland wordt gebruikt voor het betalen van loonheffingen en omzetbelasting...

G Wiki

GVAR

GVAR staat voor Global Vector Autoregressive. GVAR betreft een benadering om interacties in de wereldwijde macro-economie en andere datanetwerken te analyseren...

G Wiki

Go-Shop bepaling

Een Go-Shop bepaling betreft een manier voor de board van de US-doelvennootschap om aan zijn fiduciary duties te voldoen indien hij twijfelt of hij vóór...

G Wiki

Goodwill

Bij goodwill gaat het om de niet-tastbare meerwaarde van een bedrijf: het is onzichtbaar. Deze waarde is gescheiden van de tastbare waarde van een bedrijf: de...

G Wiki

Groupthink

Dit betreft het fenomeen waarbij psychologische en professionele druk samenspannen om een groep van beleidsmakers aan te moedigen om een unaniem en...

G Wiki

Grounded theory

Een theorie die probeert de sociale wereld in wetten te verdelen die goed te verdedigen en te bewijzen zijn door ze constant te testen: een gegronde theorie...

G Wiki

Guichet-emissie

Een emissie waarbij de begeleidende emissiebanken alleen dienst doen als loket voor inschrijving. Het plaatsingsrisico van de emissie ligt daardoor volledig...

G Wiki

Groeifonds

Een beursgenoteerde onderneming waarvan een belangrijke groei en uitbreiding wordt verwacht. Voorbeelden van groeifondsen zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de...

G Wiki

Grijze handel

De niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten, dit wordt ook wel ‘as, if and when issued handel’ genoemd. Als...

G Wiki

Green shoe

Een uitgevende instelling kan aan het begeleidende syndicaat een optie verstrekken om een aantal extra aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs, deze optie...

G Wiki

Global note

Een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelen- of obligatiekapitaal van een onderneming staat vermeld. Dit in tegenstelling tot de soms vele...

G Wiki

Glad

Een belegger zit ‘glad’ als hij alle openstaande posities heeft afgebouwd en dus geen effecten meer in bezit heeft.