Fiscale behandeling eigen vermogen en vreemd vermogen

De behandeling van het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen is verschillend voor de fiscus. Het aantrekken van eigen vermogen (de eigenaar stort kapitaal) en de vergoeding daarvoor,dividend, is echter niet aftrekbaar; het storten van kapitaal hoort niet bij de winst en is dus ook niet belast, maar het uitkeren van de vergoeding daarvoor is ook niet aftrekbaar. Het aantrekken van vreemd vermogen is daarentegen wel van belang voor de fiscus; de vergoedingdie daarvoor wordt betaald (re...
Lees verder

Functieclassificatie

Bij functieclassificatie gaat het om het ordenen en/of groeperen van de functies van een land, een streek, een sector, een bedrijf of een afdeling naar onderlinge verwantschap volgens één of meer gegeven criteria. Gebruikte categoriseringscriteria worden bepaald door het uiteindelijke doel van de functieclassificatie. Bij de analyse gebruikte criteria spelen hierbij een kritische rol.
Lees verder

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de eisen gesteld worden. Doorgaans steunt een functieanalyse op de in de functiebeschrijving opgenomen descriptieve gegevens. De termen waarin de bevindingen worden uitgedrukt, zijn bij een functieanalyse gericht op de menselijke kwaliteiten, terwijl op het niveau van de functiestudie alles nog uitgedrukt is in te verrichten activiteiten. Het m...
Lees verder

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald. Hierna wordt in het Cash Wheel en in het ROE Wheel beoordeeld of er genoeg middelen zijn of kunnen worden aangetrokken om de strategie met de verwachte inkomsten en uitgaven te kunnen volbrengen. Om de inkomsten en uitgaven te kunnen becijferen aan de hand van verwachtingen worden de navolgende 5 stappen doorlopen: 1. Schatten van de verko...
Lees verder

Financieel recht

Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief.De definitie bestaat uit de navolgende elementen:– transacties: het gaat om overeenkomsten die worden gesloten en uitgevoerd op de financiële markten: dit is een belangrijke beperking, omdat alleen wordt gekeken naar die transacties waar een (financiële) markt voor is of waar een markt voor wordt gecreëerd;– verantwoording brengt de eis naar voren dat de...
Lees verder

Henri Fayol: Taken van de leider

Waar Taylor zich richt op onderzoek uitsluitend op de werkvloer (shop Floor), onderzoekt Fayol de ‘fucntion administrative’, ofwel het management. Hierbij wordt de vraag gesteld wat managers feitelijk doen. Fayol ziet de leidinggevende functie als een overkoepeling van de overige bedrijfsfuncties.  Ofwel moet de manager integraal denken en dus niet denken in een bepaald functiegebied. Op basis van zijn onderzoekt komt Fayol tot de vijf volgende leidinggevende taken: 1. Prévoir: prognosticeren...
Lees verder