Categorie - F

F Wiki

FINOP

FINOP staat voor “Financial and Operations Principal,”. Dit kan ook wel worden vertaald als “Financieel en Operationeel Directeur.” Een...

F Wiki

Feeder fondsen

Feeder fondsen betreffen een type beleggingsfonds dat wordt ingezet om geld te verzamelen van beleggers en dat vervolgens dat geld investeert in een ander...

F Wiki

Fiduciary outs

Een fiduciary out betreft een contractuele bepaling die  het bestuur en de RvC in staat stelt specifieke contractuele verplichtingen naast zich neer te leggen...

F Wiki

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de...

F Wiki

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald...

F Wiki

Financieel recht

Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief.De definitie...