Categorie - F

F Wiki

Fiduciary outs

Een fiduciary out betreft een contractuele bepaling die  het bestuur en de RvC in staat stelt specifieke contractuele verplichtingen naast zich neer te leggen...

F Wiki

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de...

F Wiki

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald...

F Wiki

Financieel recht

Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief.De definitie...

F Wiki

Familie cultuur

Succes wordt in dit mensgerichte cultuurtype, gestimuleerd door individuele ontwikkeling, teamwerk en gemeenschappelijke normen en waarden. De persoonscultuur...

F Wiki

Factoring

Dit is het verkopen, leveren (overdragen) en overlaten van de debiteurenadministratie van de schuldeiser aan een factoringbedrijf. Dit bedrijf is vaak een...

F Wiki

Fysieke levering

De afwikkeling van een aangegane optie-, commodity future- of goederentermijncontractpositie door levering van de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie