Katharsis Academy

Categorie - F

F Wiki

Fiduciary outs

Een fiduciary out betreft een contractuele bepaling die  het bestuur en de RvC in staat stelt specifieke contractuele verplichtingen naast zich neer te leggen...

F Wiki

Functieanalyse

Dit betreft het nauwkeurig en systematisch bepalen van alle eisen die een functie aan een beoefenaar stelt, samen met het vaststellen van de mate waarin de...

F Wiki

Profit Wheel

Hierbij wordt concreet gekeken naar de waardecreatie welke wordt gemeten aan de hand van de winst. Hierbij worden de verwachte inkomsten en uitgaven bepaald...