Case-study onderzoek

Case-study onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarin verschillende methodieken als diepte-interview, participatieve observaties en documenten-analyse worden ingezet om een sociaal fenomeen te bestuderen. Een case-study kan worden gedefinieerd als de studie van een sociaal fenomeen in één of een paar van haar manifestaties. Een case-study vindt plaats in haar natuurlijke omgeving, gedurende een bepaalde periode. De focus tijdens dit onderzoek ligt op het verkrijgen van gedetailleer...
Lees verder

Kwaliteitskosten onderzoek (KKO)

Door middel van een kwaliteitskosten onderzoek wordt een financieel plaatje gemaakt van de kwaliteitssituatie in een bedrijf. Kwaliteitskosten zijn kosten die het gevolg zijn van gemaakte fouten, kosten om fouten te herstellen en kosten om fouten te voorkomen. Er kunnen vier hoofdgroepen kosten worden onderscheiden, namelijk: 1. Preventiekosten 2. Beoordelingskosten 3. Interne foutkosten 4. Externe foutkosten Het basisprincipe van kwaliteitskosten verschilt niet tussen fysieke pro...
Lees verder