Categorie - Y

Wiki Y

Yield-curve

Een rentecurve die de verhouding aangeeft tussen de korte en de lange rente. Een stijgende curve betekent dat de korte rente lager is dan de lange rente. Een...

Wiki X Y

X-Y-theorie

Theorie X berust op volgende veronderstellingen: –          mens is lui en heeft afkeer van werken –          mens wil en kan niet denken...