Yield-curve

Een rentecurve die de verhouding aangeeft tussen de korte en de lange rente. Een stijgende curve betekent dat de korte rente lager is dan de lange rente. Een dalende curve geeft aan dat de lange rente lager is dan de korte rente. In het laatste geval spreekt men van een inverse rentestructuur.  
Lees verder

X-Y-theorie

Theorie X berust op volgende veronderstellingen: -          mens is lui en heeft afkeer van werken -          mens wil en kan niet denken -          mens moet gedwongen worden om te presteren en is geïnteresseerd in geld -          mens is schuw en wil geen verantwoordelijkheid dragen Theorie Y berust op de volgende veronderstellingen: -          mens wil werken en vindt het ontspannend -          mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht -          mens presteert als k...
Lees verder