Categorie - B

B Wiki

Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel...

B Wiki

Backward pricing

Dit is de prijsstelling van een product rekeninghoudend met de kosten. Er wordt van een bepaalde verkoopprijs uitgegaan om op basis daarvan vast te stellen of...

B Wiki

BBT-formule

BBT staat voor Belofte, Bewijs en Toonzetting. De BBT-formule verwijst doorgaans naar de kernwaarden van de organisatie welke ze waar dient te maken. 

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie