Categorie - B

B Wiki

Burndown chart

In de Scrummethode wordt gebruik gemaakt van een Burdown chart. Deze grafische weergave van de projectvoortgang geeft inzicht aan de stakeholders over de...

B Wiki

Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel...

B Wiki

Backward pricing

Dit is de prijsstelling van een product rekeninghoudend met de kosten. Er wordt van een bepaalde verkoopprijs uitgegaan om op basis daarvan vast te stellen of...

B Wiki

BBT-formule

BBT staat voor Belofte, Bewijs en Toonzetting. De BBT-formule verwijst doorgaans naar de kernwaarden van de organisatie welke ze waar dient te maken. 

B Wiki

Bestelmethoden

Bestelmethoden zijn ontwikkeld teneinde voorraden te beheersen. Voorraadaanvullingen zijn afhankelijk van de kosten van de hoeveelheid die men logischerwijs...

B Wiki

BIV & Boekhouden

Het doel van boekhouden is het verstrekken van financiële informatie door middel van het registreren en verwerken van financiële feiten. Boekhouden vormt de...

B Wiki

BIMO

BIMO staat voor Bedrijfs-IS-model en betreft een model dat het informatievoorzieningssysteem beschrijft welke door een project bestreken wordt.

B Wiki

Bestaansrecht

Een organisatie heeft bestaansrecht als zij producten of diensten aanbied die voorzien in een behoefte in de markt. Hiervoor in ruil moet zij voldoende...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie