Categorie - B

B Wiki

Buy-and-build

Een “buy-and-build” betreft een strategie die veelal wordt ingezet binnen de private equity en bedrijfsovernames. Het verwijst concreet naar het...

B K Wiki

Kartelboete

Een kartelboete betreft een financiële sanctie die wordt opgelegd aan bedrijven of organisaties die deel uitmaken van een kartel of een mededingingsbeperkende...

B S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel, ook bekend als het bronstaatbeginsel, verwijst naar een principe dat wordt toegepast bij het vaststellen van de belastingheffing op...

B Wiki

BIM

BIM staat voor ‘Building Information Modeling’. BIM is de fundering van de digitale transformatie in de architectuur-, engineering- en...

B Wiki

Burndown chart

In de Scrummethode wordt gebruik gemaakt van een Burdown chart. Deze grafische weergave van de projectvoortgang geeft inzicht aan de stakeholders over de...

B Wiki

Bestuursmodellen

Binnen ieder bestuur zijn er frequent discussies over het functioneren van het bestuur zelf, in het bijzonder de vraag welke bestuursvorm wenselijk dan wel...

B Wiki

Backward pricing

Dit is de prijsstelling van een product rekeninghoudend met de kosten. Er wordt van een bepaalde verkoopprijs uitgegaan om op basis daarvan vast te stellen of...

B Wiki

Belastinglatentie

Een belastinglatentie, ook wel bekend als fiscale latentie, verwijst naar het verschil tussen de winst die wordt gerapporteerd in de financiële overzichten van...