Case-study onderzoek

Case-study onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarin verschillende methodieken als diepte-interview, participatieve observaties en documenten-analyse worden ingezet om een sociaal fenomeen te bestuderen. Een case-study kan worden gedefinieerd als de studie van een sociaal fenomeen in één of een paar van haar manifestaties. Een case-study vindt plaats in haar natuurlijke omgeving, gedurende een bepaalde periode. De focus tijdens dit onderzoek ligt op het verkrijgen van gedetailleer...
Lees verder