Green shoe

Een uitgevende instelling kan aan het begeleidende syndicaat een optie verstrekken om een aantal extra aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs, deze optie wordt een green shoe genoemd. Hierdoor kan bij grote belangstelling voor het aandeel een ongewenste koersbeweging worden voorkomen.
Lees verder