Hawthorne-effect

Het Hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte persoon, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een onderzoek meedoet. Het Hawthorne-effect leert ons dat mensen de behoefte kennen om daadwerkelijk om deel uit te maken van een organisatie (start human relationfase).
Lees verder