Achtergestelde obligatie

Een achtergestelde obligatie geeft bij het faillissement van de uitgevende onderneming pas recht op aan- spraak op een uitkering uit de boedel als alle andere schuldeisers al zijn gecompenseerd. Achtergestelde obligaties hebben daardoor een iets hoger risico dan ‘gewone’ obligaties.
Lees verder