Adhocratie cultuur

In dit cultuurtype staan innovatie en snel inspelen op nieuwe mogelijkheden centraal. In cultureel opzicht domineren hier creativiteit, ondernemerschap en dynamiek. Het gaat hier om een bijzondere combinatie van de persoons- en taakcultuur uit het model van Harrison.
Lees verder