Adoptiebeslissing

Een adoptiebeslissing is de beslissing van een afnemer om een innovatie, wat betreft een product of dienst, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Een innovatie kan een heel goed idee zijn van een organisatie, maar als de afnemer er het nut niet van inziet en het product of dienst niet af neemt heeft het weinig zin. Daarom is het uiterst noodzakelijk om de innovatie te bekijken vanuit de afnemer. Binnen de adoptiebeslissing worden er vijf factoren onderscheiden die essentieel zijn voor het oordele...
Lees verder