Adoptiebeslissing

Een adoptiebeslissing is de beslissing van een afnemer om een innovatie, wat betreft een product of dienst, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Een innovatie kan een heel goed idee zijn van een organisatie, maar als de afnemer er het nut niet van inziet en het product of dienst niet af neemt heeft het weinig zin. Daarom is het uiterst noodzakelijk om de innovatie te bekijken vanuit de afnemer. Binnen de adoptiebeslissing worden er vijf factoren onderscheiden die essentieel zijn voor het oordelen over een innovatie, namelijk relatief voordeel, compatibiliteit, complexiteit, uitproberen en waarneembare resultaten. Deze vijf factoren bepalen de snelheid van adoptie van de innovatie. Onderstaand worden de vijf factoren uiteengezet.

Resultaten zijn waarneembaar: wanneer mensen de resultaten ook daadwerkelijk kunnen zien gaat het adoptieproces sneller. Het mag duidelijk zijn dat als mensen het nut en de toegevoegde waarde ergens van inzien het product of dienst eerder af zullen nemen dan dat zij dat niet zien.

Uitproberen: wanneer mensen een product kunnen uittesten zullen zij eerder over gaan tot aankoop. Zij hebben dan ook feitelijk kunnen waarnemen of een product of dienst werkt. Daarom werken organisaties vaak met kortingen, proefmonsters en garantie om de afnemer aan te zetten om het product of dienst te testen.

Complexiteit: wanneer een nieuw product of dienst moeilijk te gebruiken en of te begrijpen is zal een afnemer minder snel overgaan op aankoop. Zij moeten dan vaak extra moeite doen en informatie verzamelen om de benodigde kennis te verkrijgen.

Compatibiliteit: geeft de mate aan waarin een nieuwe product of dienst aansluit bij de behoeften, gewoonten, kennis en ervaringen van afnemers. Hoe minder een product of dienst aansluit hoe minder snel er over zal worden gegaan op aankoop.

Relatief voordeel: geeft de toegevoegde waarde weer van het nieuwe of vernieuwde product of dienst ten opzichte van het huidige aanbod. Toegevoegde waarde kan van alles zijn, bijvoorbeeld financiële vooruitgang, gebruiksvriendelijker, functioneler, milieuvriendelijker, meer ergonomisch of veiliger et cetera.

Literatuur
Huizingh, E. (2011) Innovatiemanagement. Pearson Education

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *