Afloopdatum

De datum waarop een optie of een future ophoudt te bestaan ofwel expireert. De afloopdatum wordt ook wel expiratiedatum genoemd. Bij opties is de afloop- datum altijd de derde vrijdag van de afloopmaand, tenzij dat geen handelsdag is.
Lees verder