Afrekenkoers

De koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op expiratiedag worden afgerekend. Bij opties en futures op de AEX-index bijvoorbeeld is deze koers het gemiddelde van de 31 noteringen die op de laatste handelsdag elke hele minuut van 15.30 tot en met 16.00 uur tot stand komen. De afreken- koers wordt vastgesteld door Euronext Amsterdam en geldt uitsluitend voor cash settlement producten.
Lees verder