As, if en when issued

De niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten, dit wordt ook wel ‘grijze handel’ genoemd. Als de uitgifte niet doorgaat dan worden deze transacties als niet gedaan beschouwd. De grijze handel betreft tegen- woordig vooral warrants en obligaties. As, if and when issued transacties worden gedaan tussen toegelaten instellingen onderling en verlopen niet via de markten van Euronext en worden ook niet via Clearing & Depository afgewikkeld.
Lees verder