BAS

Besluit Algemene Strekking welke voor iedereen geldt. BAS: → A.V.V. Algemene verbindende voorschriften (wetten of verordeningen (bijv. apv)) → Plan (Bestemmingsplan) → Beleidsregels art. 1:3 lid 4 Awb (kunnen heten: nota, notitie, circulaire) → Bestuurlijke maatregel (bijv. plaatsen verkeersbord) Bepalingen in de wet nader gespecificeerd  
Lees verder