Bear-spread

Een optiestrategie waarmee wordt ingespeeld op dalende koersen. Een bear-spread bestaat bijvoor- beeld uit een geschreven putoptie en een gekochte putoptie met een hogere uitoefenprijs.
Lees verder