Beschermingsconstructie

Door het toepassen van één of meerdere beschermingsconstructies kunnen beursgenoteerde ondernemingen zich weren tegen ongewenste overnames door andere bedrijven. Dit kan bijvoor- beeld door uitgifte van preferente aandelen of prioriteitsaandelen, beperking van stemrecht en certificering van aandelen. Beschermingsconstructies kunnen de vrije verhandelbaarheid van een aandeel beperken en zijn dus niet altijd in het belang van de belegger. Door Euronext worden maximaal twee beschermingsco...
Lees verder