Business Control & Management Accounting (Post HBO)

De rol van de business controller verandert in hoog tempo: er wordt niet alleen beroep gedaan op de business controller voor de inhoudelijke financiële expertise, maar tevens op kennis en kunde van non-financiële zaken. Daarnaast wordt het almaar belangrijker om gedegen kennis te hebben van enerzijds financiële kengetallen/ verslaglegging en anderzijds het vermogen om hier zinvolle conclusies uit te trekken. Uiteraard dient u dit vervolgens overtuigend te kunnen visualiseren en presenteren. Wil...
Lees verder