Business Process Redesign/Reengineering (BPR)

De Business Process Reengineering methode (BPR) is door Hammer en Champy gedefinieerd als een fundamentele bezinning en radicaal herontwerp van organisatorische processen teneinde substantiele verbeteringen te realiseren ten aanzien van huidige prestaties in kosten, service en snelheid. Waardecreatie voor de klant is de leidende factor voor BPR en informatietechnologie speelt een kritische rol.   Een zestal stappen voor BPR kunnen worden onderscheiden: 1. ontwikkel een bedrijfs...
Lees verder