Change management Management Modellen Procesmanagement

Business Process Redesign/Reengineering (BPR)

De Business Process Reengineering methode (BPR) is door Hammer en Champy gedefinieerd als een fundamentele bezinning en radicaal herontwerp van organisatorische processen teneinde substantiele verbeteringen te realiseren ten aanzien van huidige prestaties in kosten, service en snelheid. Waardecreatie voor de klant is de leidende factor voor BPR en informatietechnologie speelt een kritische rol.

business-process-redesign-reengineering

 

Een zestal stappen voor BPR kunnen worden onderscheiden:

1. ontwikkel een bedrijfsvisie en bepaal operationele doelen;
2. identificeer de bedrijfsprocessen die herontworpen moeten worden;
3. begrijp en meet de prestaties van huidige processen;
4. identificeer de IT niveaus;
5. ontwerp en bouw een prototype van een nieuw proces;
6. pas het besturingsmodel en de organisatiestructuur aan.

Te gebruiken voor
BPR gaat uit van een ‘nul situatie’ alsof er niets bestaat. Hierdoor wordt vermeden dat men blijft vasthouden aan bestaande, veelal inefficiënte en ineffectieve, situaties. Door te starten ‘from scratch’ wordt creativiteit sterk bevorderd en ontstaan vaak nieuwe oplossingen en mogelijkheden die vaak aanmerkelijke verbeteringen betekenen (verlagen van onder andere tussenvoorraden, doorlooptijd, afstemverliezen en het verhogen van servicegraad, leverbetrouwbaarheid, machinerendement en dergelijke).

Kanttekening
• BPR is een harde, technologisch georiënteerde benadering en maakt het mogelijk om radicale
veranderingen door te voeren.
• Maar BPR is niet mensgeoriënteerd, is niet eenvoudig te implementeren en vereist ook een
belangrijke verandering van management vaardigheden.
• BPR vraagt om een strakke projectorganisatie en een projectmanagement met adequate
bevoegdheden.
• BPR is een interventiemethode binnen OT als veranderstroming; het is geen op zichzelf
staande activiteit.

Literatuur
Hammer, M. en Champy, J.: De bijl aan de wortel: een manifest voor bedrijfsrevolutie. Tweede druk,
Amsterdam, Contact, 1994.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten