Call/put ratio

De verhouding tussen het aantal verhandelde call- en putopties. De call/put ratio kan een aanwijzing geven van de kortetermijnverwachting van optiebeleggers. De call/put ratio op een bepaalde dag is bijvoorbeeld 1.56, dit betekent dat er ruim 50% meer callopties dan putopties zijn verhandeld. Een call/put ratio groter dan 1 duidt veelal op een positieve stemming onder beleggers.
Lees verder