Lijst van tien essentiële Capabilities volgens Nussbaum

De lijst van tien essentiële menselijke vermogens volgens Martha Nussbaum: Leven: de mogelijkheid om een menswaardig leven van normale duur te leiden. Lichamelijke gezondheid: de mogelijkheid op goede gezondheid, inclusief goede voeding, onderdak en voortplantingsmogelijkheden. Lichamelijke integriteit: de mogelijkheid op een zich vrij kunnen verplaatsen, beschermd te worden tegen (seksueel en huiselijk) geweld en om zich seksueel tevreden te kunnen stellen. Gevoel, verbeeldingskracht en denke...
Lees verder