CF-stuk

Een effect zonder dividend- of couponblad. Eventueel dividend wordt door het Centrum voor Fondsenadministratie uitbetaald aan banken en commissionairs. Deze op hun beurt zorgen voor de uitbetaling van het dividend aan de aandeelhouders. Door deze centrale afwikkeling hoeft de aandeel- houder geen coupons te knippen.
Lees verder