Cliëntovereenkomst

Een verplicht contract tussen een optie- en/of futurebelegger en een bank of commissionair. Door ondertekening van een cliëntenovereenkomst verklaart de belegger onder andere bekend te zijn met de mogelijke risico’s van het handelen in opties, futures en/of agrarische termijncontracten.
Lees verder