Configuraties van Mintzberg

Mintzberg  (1979) verschaft antwoord op de vraag op welke wijze organisaties zich organiseren en classificeert organisatiestructuren. Volgens Mintzberg kunnen er diverse eigenschappen wordt geduid die bepalend zijn voor organisatiestructuur: organisatiedelen coordinatiemechanismen ontwerpparameters contingentiefactoren (situationele factoren) Organisatiedelen: uitvoerende kern strategische top middenniveau ondersteunende staf Coordinatiemechanismen: Het coordineren va...
Lees verder