Coupure

Effecten zoals aandelen en obligaties kunnen worden uitgegeven in verschillende coupures met elk een andere nominale waarde. De nominale waarde van coupures kan variëren van enkele centen tot vele duizenden euro’s. Kleinere coupures kunnen beter verhandelbaar zijn.
Lees verder