Cyclus

De optie- en termijnhandel kent voor de afloop- maanden diverse cycli waarvan de zogenaamde jajo- cyclus de bekendste is. De afkorting jajo staat voor de afloopmaanden januari april juli oktober.  
Lees verder