Dekkingseisen

Beleggers die putopties en/of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkings- eisen zoals die zijn vastgesteld door Euronext.Dit bedrag (ook wel margin genoemd) of de tegen- waarde van dat bedrag in effecten, vormt tot op zekere hoogte de garantie dat men kan voldoen aan de verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de geschreven positie.
Lees verder