Discontolening

Een obligatie die onder de nominale waarde wordt uitgegeven en geen rente uitkeert. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil tussen (lagere) uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement. Discontoleningen worden ook wel zero bonds of nulcouponobligaties genoemd.
Lees verder