Dividendrendement

Het op een aandeel uitgekeerde dividend kan worden uitgedrukt in een percentage van de beurskoers. Dit percentage wordt het dividendrendement genoemd. Een dividenduitkering van € 5 op een aandeel van € 100, betekent een dividendrendement van 5%.
Lees verder