Doorlopende order

Een effectenorder zonder opgegeven eindtijd. De order blijft geldig totdat deze wordt uitgevoerd, totdat de klant de order annuleert of totdat de serie waarop de order betrekking heeft niet meer kan worden verhandeld (bijvoorbeeld een optieorder na expiratie).
Lees verder