Emittent

Een partij die aandelen of obligaties uitgeeft voor verhandeling op de effectenbeurs van Euronext.Een emittent wordt ook wel uitgevende instelling genoemd. Voorbeelden van emittenten of uitgevende instellingen zijn Koninklijke Olie, Versatel, Fortis en De Staat der Nederlanden.
Lees verder