Endogene variabelen

Factoren die van invloed zijn op het presteren van de organisatie die zich intern voor doen en waar het management invloed op uit kan oefenen. In tegenstelling tot exogene factoren die zich voor doen in de externe omgeving en waar het management maar een geringe invloed op uit kan oefenen.
Lees verder