Eurobond

Een obligatielening die wordt uitgegeven in een andere munteenheid dan in het land van uitgifte wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een obligatielening in dollars die wordt uitgegeven door een in België gevestigde onderneming.
Lees verder