Euronext100

De door Euronext ontwikkelde en berekende index die is samengesteld uit de 100 grootste onder- nemingen die zijn genoteerd op Euronext.De Euronext 100 geeft een beeld van de koers- ontwikkeling van de belangrijkste ondernemingen in Nederland, Frankrijk en België. De Euronext 100 wordt herwogen in februari, mei, augustus en november, de weging van een individueel aandeel kan niet meer bedragen dan 10%. De Euronext 100 wordt op dit ogenblik alleen gebruikt als benchmark.
Lees verder