Ex tunc

Toetsing naar de stand van het recht ten tijden van het aan hem ter toetsing voorgelegde besluit. Het bezwaar wordt beoordeeld aan de toenmalige wetgeving die gold op moment van het indienen van het bezwaar.
Lees verder