Expiratiecyclus

Opties, financiële futures en agrarische termijn- contracten expireren op vaste data die tezamen een cyclus vormen. Bij Euronext Amsterdam expireren aandelenopties volgens de zogeheten jajo-cyclus: januari, april, juli,oktober.
Lees verder