Expiratiedatum

De datum waarop een optie of een future ophoudt te bestaan. Doorgaans is dit de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende handelsmaand. Tot op dat moment kunnen de aan de optie verbonden rechten door de belegger worden uitgeoefend.
Lees verder