Extended ISO-model

Het betreft een raamwerk dat mogelijk maakt om gewenste eigenschappen van een informatiesysteem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.  Het is het resultaat van het toevoegen van een aantal eigenschappen aan de standaard ISO9126. De 6 hoofdeigenschappen uit het Extended ISO-model betreffen: onderhoudbaarheid, efficiency, effectiviteit bruikbaarheid, portabiliteit, en betrouwbaarheid. Door voorgenoemde hoofdeigenschappen onder te verdele in eigenschappen onstaat een model dat in de praktijk hant...
Lees verder