Fondscode

Een administratiecode die wordt toegekend aan aandelen en obligaties. De fondscode voor bijvoor- beeld Ahold is 33181, de fondscode voor de 71/2% staatslening 1993 per 2023 is 10207. Er bestaat ook een internationale fondscode, de ISIN-code.
Lees verder