Fondsreglement

Het reglement van de effectenbeurs van Euronext waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling -‘fonds’- zijn vastgelegd. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om zich aan de bepalingen van het fondsenreglement te houden. Als een onderneming niet aan deze verplichtingen kan of wil voldoen, dan kan de notering worden geschorst en wordt het fonds naar het zogeheten strafbankje verwezen.
Lees verder