Foutenpercentage

Foutenpercentage = aantal producten of diensten waarbij een fout gemaakt wordt / totaal aantal geproduceerde producten of diensten Dit kengetal impliceert het percentage aan fouten dat een organisatie maakt van voor het totaal aan geproduceerde producten en of diensten.
Lees verder