Future-overeenkomst

Een overeenkomst tussen een toegelaten instelling en een belegger waarin de voorwaarden en risico’s van het handelen in futures zijn vermeld. Door onder- tekening verklaart de belegger bekend te zijn met de risico’s die aan de handel in futures zijn verbonden. Ook verklaart de belegger bekend te zijn met de inhoud van het Officieel Bericht Futures.
Lees verder