Herplaatsing

Het in de notering en verhandeling nemen van al bestaande maar nog niet op een beurs verhandelbare aandelen. Als bestaande aandeelhouders, bijvoor- beeld de oprichters van een onderneming, bij een introductie hun aandelenbelang op de effectenbeurs aanbieden spreekt men van herplaatsing.
Lees verder