Situationeel leiderschap volgens Hersey & Blanchard

Het model van Hersey en Blanchard valt onder de noemer situationeel leiderschap. Situationeel leiderschap houdt in dat de leider in elke situatie zijn leiderschapsstijl aanpast aan de benodigde stijl van leidinggeven. Het is hiervoor echter noodzakelijk dat de leider in staat is zijn/haar gedrag en dat van medewerkers, in relatie tot de situatie, begrijpt, zodat hierop geanticipeerd kan worden. Toepassing Het model gaat uit van taakvolwassenheid, inhoudende dat wordt geacht dat betrokkenen over...
Lees verder