Hoekman

Een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam die voor eigen rekening en risico handelt in aandelen en obligaties via het Open Trading System Amsterdam (Open TSA). Een hoekman handelt uitsluitend met andere toegelaten instellingen en heeft de verplich- ting doorlopend een tweezijdige markt af te geven in de hem toegewezen fondsen. Een hoekman heeft een liquiditeitsbevorderende functie. De hoekman is als enige toegelaten instelling fysiek aanwezig op de vloer van de effectenbeurs van Euronext ...
Lees verder