Koop en verkoop op afbetaling, huurkoop

Voor een koper is het niet altijd mogelijk om de koopprijs geheel te betalen. Hij is dan aangewezen op betaling in termijnen. Deze komt in twee vormen voor: Koop en verkoop op afbetaling; huurkoop. De meeste wettelijke regels zijn dwingend recht (art. 7A:1576a BW). Koop en verkoop op afbetaling (art. 7A:1576 BW) Dit is de koop en verkoop waarbij de partijen overeen komen dat de koopprijs wordt betaald in twee of meer termijnen nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd. De k...
Lees verder

Huurkoop (art. 7A:1576 h BW)

Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij de partijen afspreken dat de verkochte zaak niet door aflevering in eigendom overgaat, maar door betaling van het totaal verschuldigde (= koopprijs, rente en eventueel bijkomende kosten). Voorbeeld: K koopt een stereoset in huurkoop. Het totaal verschuldigde bedrag bij huurkoop is € 1.300,–. Zij betaalt in de winkel € 300,–. Het restant betaalt K in tien maandelijkse termijnen van € 100,–. Als de zaak wordt afgeleverd, is K niet de nieuwe ...
Lees verder