IDS (Informatiedeelsysteem)

Dit betreft een begrip uit de ISAC-methodiek. Een van de kenmerken van een IDS is dat het een alleen gegevensverwerkende activiteit is. Ofwel een activiteit waarvan zowel in- als uitvoer louter gegevensverzamelingen zijn. Bij de classificatie van activiteiten kent ISAC op het hoogste niveau, naast alleen gegevensverwerkende activiteiten, ook nog reële (materiele) activiteiten.
Lees verder